Svetech

Masinaehituslik projekteerimine
ja tootearendus

TEENUSED

CAD projekteerimine

CAD projekteerimise tulemusena valmib projekt, mis sisaldab tööjooniseid, koostejooniseid, lõikusfaile ja BOM tabeleid.

Tootmise automatiseerimine

Automatiseerimise käigus luuakse tootmisliin, mis vastab toote eripärale ja omab automatiseerimise taset vastavalt kliendi soovile.

Tootearendus

Tootearenduses konstrueerime koostöös kliendiga uudse toote, mis on mõistlikult valmistatav, tarbijale atraktiivne ja säästlik.

Tehniline nõustamine

Tehniline nõustamine on vajalik olukordades, kus kliendil endal puuduvad piisavad teadmised, kogemused ja vajatakse kolmandate osapoolte arvamust.

ettevõttest

Luues tulevikku, polt poldi haaval

Tegeleme masinaehitusliku projekteerimise ja tootearendusega. Asume füüsiliselt Viljandis, kuid meie kliendid on Rootsis, Norras, Soomes ja Saksamaal. Lähiaja visioon on jõuda teenustega ka Uus-Meremaale.

PORTFOOLIO

Projekteerimises on põnevaimad projektid seni olnud erinevate konveierliinide, täiskomplektsete pelletitehaste ja raudteehooldussõidukite lisaseadmete projekteerimine.