Tootmise automatiseerimine

tööstusprotsessid kiiremaks ja kuluefektiivsemaks

Tootmise automatiseerimine on mehhanismide, seadmete, mehhaniseeritud protsesside jms. ühendamine terviklikuks süsteemiks, mille käigus tootmisprotsess toimub inimese füüsilise sekkumiseta.

Tootmise automatiseerimise käigus luuakse tootmisliin, mis vastab tooteeripärale ja omab automatiseerimise taset vastavalt kliendi soovile.

Protsess hõlmab järgmisi etappe:

  • vajaduste ja võimaluste kaardistamine
  • probleemi määratlemine ja eesmärgi püstitus
  • kontseptsiooni loomine
  • tehnoloogia valik
  • lahenduste projekteerimine