TEENUSED

CAD projekteerimine

CAD projekteerimise tulemusena valmib projekt, mis sisaldab tööjooniseid, koostejooniseid, lõikusfaile ja BOM tabeleid.

Tootearendus

Tootearenduses konstrueerime koostöös kliendiga uudse toote, mis on mõistlikult valmistatav, tarbijale atraktiivne ja säästlik.

Tootmise automatiseerimine

Automatiseerimise käigus luuakse tootmisliin, mis vastab toote eripärale ja omab automatiseerimise taset vastavalt kliendi soovile.

Tehniline nõustamine

Tehniline nõustamine on vajalik kui kliendil endal puuduvad teadmised, kogemused ja on vaja kolmandate osapoolte arvamust.