tootearendus

Kontseptsioonist lõpptooteni

Tootearendus on toote elutsükli üks faasidest. See on protsess, mis algab ideede genereerimisest ja lõpeb uue toote/teenuse turule toomisega. 

Tootearenduse teenuses konstrueerime koostöös kliendiga uudse toote, mis on mõistlikult valmistatav, tarbijale atraktiivne ja keskkonnasõbralik.

Tootearendusel võib olla erinevaid eesmärke, mis on protsessi fookuses:

  • omahinna alandamine;
  • täiendava lisandväärtuse loomine;
  • konkurentsivõime suurendamine;
  • tootmismahtude suurendamine;
  • toote lihtsustamine jpm.