CAD PROJEKTEERIMINE

CAD projekteerimise tulemusena valmib reaalne projekt

CAD projekteerimine on protsess, kus arvuti ja tarkvara abil luuakse toodetest, seadmetest või konstruktsioonidest virtuaalne 3D mudel ja joonised.

CAD projekteerimine võimaldab inseneridel oluliselt lihtsustada projekteerimis- ja arendusprotsesse, mis omakorda vähendab toote, seadme või konstruktsiooni valmistamise maksumust ning selleks kuluvat aega. Klassikaliselt on kliendi jaoks CAD projekteerimise tulemuseks valmiv projekt, mis sisaldab tööjooniseid, koostejooniseid, lõikusfaile ja BOM tabeleid.

CAD projekteerimise saab jagada osadeks, mida on võimalik teenusena eraldi tellida:

  • Objekti või olukorra kaardistamine ja mõõtmestamine
  • 3D modelleerimine
  • Ostutoodete valimine
  • Tööjooniste vormistamine
  • Tootmistabelite (BOM) koostamine