Tehniline nõustamine

Tehniline nõustamine, mis ühendab teoreetilised teadmised ja praktilise rakenduse

Tehniline nõustamine on vajalik olukordades, kus kliendil endal puuduvad piisavad teadmised, kogemused ja vajatakse kolmandate osapoolte arvamust. Tehnilise nõustamisel tuginetakse kehtivatele seadustele ja standarditele

Nõustamisteenust juhib ettevõtte juht ja peainsener Svenn Aus, kes omab mehaanikainsenerina Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku Tase 7 kutsetunnistust.

Tehnilise nõustamise võib jagada osadeks, mille käigus teostatakse vastavalt kliendi soovile ja vajadusele:

  • insenertehniliste arvutuste kontroll
  • insenertehnilise dokumentatsiooni kontroll
  • seadmete standarditele vastavuse kontroll
  • tugevusanalüüsid jpm.